Město Korčula

Město Korčula

Město Korčula (3300 obyv.) s přístavem, je oblíbené letovisko a hojně navštěvovaný výletní cíl na severovýchodním pobřeží ostrova Korčula. Korčula patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na chorvatském přímoří. Východně od přístavu se nachází malá skupinka ostrůvků.

Z trajektového přístaviště Korčula-Dominće (v blízkosti města Korčula) vyplouvají trajekty do Orebiće (na Pelješci). Z města Korčula pak vyplouvají spoje pro sobní přepravu tzv. katamarány do Splitu, na Hvar, na Mlet a do Dubrovníku.

HISTORIE A PAMÁTKY

Podle pověsti byla Korčula založena trójským hrdinou Antenorem; prokazatelně tu byla řecká osada již ve 4. stol. př.n.l. Snad žádné jiné městečko na východním Jadranu nevystřídalo za dobu své existence tolik vládců:: Řeky, Římany, Vizigóty, Byzantince, Neretvany, Benátčany, chorvatské a uherské krále a bosenské bány, Dubrovnickou republiku, opět Benátčany, Rakušany, Rusy, Francouze, Angličany, opět Rakušany a pak Italy. Tyto časté politické změny lze vysvětlit strategickým významem, který Korčula měla jako důležitý bod mezi Benátkami a vlastním Středozemním mořem. V r. 1921 se stala součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS). Dnes je součástí Chorvatské republiky.

V roce 1298 došlo ve vodách Korčuly k bitvě mezi Janovany a Benátčany, která skončila drtivým vítězstvím Janovanů. V ní se kromě Benátčanů v čele s admirálem Dandolem dostal podle pověsti do janovského zajetí i zdejší usedlík Marco Polo. Jeho údajní potomci - rodina Polů - žijí dosud v Orebići na poloostrově Pelješac. Na paměť této bitvy je každoročně pořádána zábavní slavnost: Rekonstrukce historické bitvy u ostrova Korčuly.

Stará část Korčuly leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14. - 16. stol. Na obejití hradeb je třeba 15 - 20 minut. Plocha starého města je 51 tis. m2. Na této nepatrné prostoře žily v době největšího rozkvětu městečka 4 tisíce lidí (v současné době má Korčula i s novými částmi 3 300 obyvatel).
Je pozoruhodné, jak byla stará výstavba přizpůsobena místním povětrnostním podmínkám. Hlavní ulice vedoucí severojižním směrem se třikrát byť jen nepatrně lomí tak, aby se vytvořil určitý větrolam pro větry a bouře vanoucí tímto směrem. Stejné uspořádání mají i uličky rovnoběžné s hlavní komunikací. Aby do domů přicházelo ráno a večer co nejvíce světla a naopak v poledne co nejméně slunce, nejsou uličky přímé, ale jsou mírně pootočeny k severu. Tomuto půdorysu se říká "rybí kost".
Některé z domů mají zazděná okna i vchody, z některých zůstaly jen obvodové zdi - stropy a střechy shořely, když byly domy v první polovině 16. stol. zazděny nebo zapáleny pro podezření ze šíření nákazy za morové epidemie. Těmto domům zde říkají kučišta.

Stará část Korčuly leží na vyvýšeném poloostrůvku spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Je ze všech stran obklopena hradbami ze 14. - 16. stol. Na obejití hradeb je třeba 15 - 20 minut. Plocha starého města je 51 tis. m2. Na této nepatrné prostoře žily v době největšího rozkvětu městečka 4 tisíce lidí (v současné době má Korčula i s novými částmi 3 300 obyvatel).
Je pozoruhodné, jak byla stará výstavba přizpůsobena místním povětrnostním podmínkám. Hlavní ulice vedoucí severojižním směrem se třikrát byť jen nepatrně lomí tak, aby se vytvořil určitý větrolam pro větry a bouře vanoucí tímto směrem. Stejné uspořádání mají i uličky rovnoběžné s hlavní komunikací. Aby do domů přicházelo ráno a večer co nejvíce světla a naopak v poledne co nejméně slunce, nejsou uličky přímé, ale jsou mírně pootočeny k severu. Tomuto půdorysu se říká "rybí kost".
Některé z domů mají zazděná okna i vchody, z některých zůstaly jen obvodové zdi - stropy a střechy shořely, když byly domy v první polovině 16. stol. zazděny nebo zapáleny pro podezření ze šíření nákazy za morové epidemie. Těmto domům zde říkají kučišta.

Střed starého města tvoří na nejvyšším bodě Strossmayerovo náměstí s goticko-renesanční katedrálou sv. Marka (Sveti Marko) ze 16. - 17. stol., s velmi cenným interiérem (mimo jiné originál od Tintoretta). Součástí je baptisterium ve zvonici katedrály (díla moderního chorvatského umění). Sousední Opatský palác (Opatska palača) s opatskou klenotnicí (Opatska riznica), cenné liturgické předměty, obrazy, sochy, rukopisy aj. Krásný renesanční palác Arneriů se opravuje, bude ale brzy otevřen. Sousední palác Gabrielisů hostí městské muzeum (Gradski muzej) se sbírkami námořními, etnografickými a uměleckými. Komplex náměstí doplňuje nejstarší korčulský kostel, kostel sv. Petra (Sveti Petar) ze 14. stol. V blízkosti je dům, kde se údajně narodil slavný cestovatel Marco Polo.

U věže Revelin je krásná renesanční radnice (vijećnica), místodržitelský palác (Kneževa palača) s arkádami a kostel sv. Michala (Sveti Mihovil) ze 17. stol. Jen o některých svátcích je otevřen kostel Všech svatých (Svih Svetih) blízko věže Capello, východně od pevninské brány. Má krásný barokní malovaný dřevěný strop. Denně je však přístupná velmi hodnotná sbírka italo-krétských ikon a obrazů, která je jeho součástí. Dům Marka Pola se nedochoval, zůstala jen věž - pozorovatelna.